Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Historie budov ve Dvoře započala v roce 1905, kdy byl celý areál „Dvora“ vybudován. Na konci druhé světové války byly všechny budovy značně poškozeny a obě správní budovy vyhořely.

Státní statek Hřebčín Albertovec, pod který „Dvůr“ spadal v době totality, zde prováděl stavební úpravy, ale obě správní budovy pomalu chátraly. Nový majitel, který areál zprivatizoval v devadesátých letech, sice vyměnil střechu, budovy přesto dál chátraly. Obec Štěpánkovice celý areál koupila v roce 2003. Po demolici všech hospodářských objektů rozhodli zastupitelé, že správní budovy se zrekonstruují na byty pro seniory a byty pro mladé rodiny. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby rekonstrukce obou budov zvítězil dodavatel s nejnižší cenou 25 000 000,- Kč bez DPH. K této částce získala obec Štěpánkovice příslib dotace ve výši maximálně 5 000 000,- Kč. Zastupitelé obce proto rozhodli tento projekt zrušit a zveřejnit inzerát v denním tisku na odprodej obou budov.
Podmínkou podání nabídky bylo stanovit kupní cenu a předložit podnikatelský záměr budoucího investora. Na tuto výzvu se přihlásil jediný zájemce. Nabídku tohoto zájemce zastupitelé pro nízkou cenu a nepřesvědčivý podnikatelský záměr odmítli a rozhodli, že obec Štěpánkovice podá žádost na Regionální radu regionu soudružnosti Moravskoslezsko o dotaci na projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287, parc.č. 31/1 a č.p.286 parc. č.32“. Tento projekt řeší demolici obou budov, odstranění základů, zpevněných ploch, provedení terénních úprav a vysetí trávníku na celé ploše určené k revitalizaci. Na tento projekt obec Štěpánkovice získala demoliční výměr a následně dotaci. V lednu až únoru letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „demolice“, kterého se zúčastnilo celkem 30 zájemců.
Do uzávěrky tohoto zpravodaje nebylo rozhodnuto o nejvýhodnější nabídce, o výsledku výběrového řízení proto budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
O dalším využití uvolněných pozemků se rozhodne až po úplném ukončení dotačního projektu na demolici.

Datum vložení: 4. 3. 2014 20:11
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2020 20:12
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice