Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Důležitá telefonní čísla a tísňové volání


Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, výbuch, živelní pohromu, nutnost vyproštění osob, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

150 Hasičský záchranný sbor


Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla:

155 Zdravotnická záchranná služba


Pokud jste svědky závažné dopravní nehody, krádeže, násilí, nálezu mrtvé osoby, nálezu podezřelého předmětu nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:

158 Policie ČR


Pro tísňové volání při rozsáhlých, závažnějších událostech, potřebujete-li pomoc více složek a pro cizince (operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky) použijte telefonní číslo:

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání


Při předávání zprávy na tato telefonní čísla uveďte:

 • co se stalo – popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 2. patře panelového domu, dům má 4. patra“,
 • kde se to stalo - pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např. „V Kravařích na Lesní ulici číslo 24“,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte, např. „Jmenuji se Kateřina Brodová, moje telefonní číslo je ….“.

Po ukončení hovoru nevypínejte telefon, může následovat zpětný hovor, kterým si operační pracovník ověří nebo upřesní údaje.

Tísňové volání je nejrozšířenější způsob pro přivolání pomoci nebo oznámení informací, které jsou důležité pro bezpečnost. Tísňové volání funguje:

 • nepřetržitě,
 • pro všechny občany,
 • na celém území,
 • bezplatně,
 • ve všech telefonních sítích,
 • ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí.

v Ale pozor, zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!

Další důležitá čísla:

 • Plynárny - 1239
 • Energetika - 840 850 860
 • Vodárny - 840 111 125
 • Slezská nemocnice - 553 766 111
 • Lékařská pohotovost pro dospělé - 553 766 998
 • Lékařská pohotovost pro děti - 553 766 999

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice