Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Co dělat, když zazní siréna


Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o zkoušku sirén, svolání jednotek požární ochrany při „Požárním poplachu“ či nejde o povodeň nebo zemětřesení
 

  • Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší zděné budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

Pozor v některých případech se do budov neukrývejte!

To všeobecně platí pro případ hrozby povodně, u které vyhledejte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte například i při rozsáhlém požáru (lesním), sesuvu půdy a zemětřesení.


Kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí:

V případě, že uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“, vyhledejte nejbližší možný úkryt a podle druhu nebezpečí se ukryjte:
 

  • Nebezpečí – VZDUCH

Jedná se např. o únik nebezpečných látek.

Jediný vhodný úkryt před většinou možných druhů nebezpečí, která přicházejí VZDUCHEM je pevná (zděná, panelová) budova s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně nemůže sloužit automobil, obytný přívěs, stan či jakýkoliv přístřešek. Při výběru budovy dejte přednost takové, která má více než jedno podlaží a více než jednu místnost. Zvláště při úniku nebezpečných látek je důležité ukrýt se v nadzemním podlaží, protože některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Pokud je patrné, ze které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti na závětrné straně, kde nebudou okna přímo vystavena vlivu proudění vzduchu s nebezpečnou látkou.

Nebezpečím mohou být i samotné povětrnostní jevy - např. bouřky, blesky, náhlý přívalový déšť, kroupy, větrná bouře apod. V těchto případech může být nebezpečné ukrytí v budově těsně pod střechou (v místnostech se světlíky, střešními okny). Proto se ukryjte v nižších patrech objektu a zdržujte se ve větší vzdálenosti od oken.
 

  • Nebezpečí – VODA

Nejčastějším nebezpečím u nás v ORP Kravaře je povodeň, kdy je nutné vyhledat úkryt mimo budovu na vyvýšeném místě v okolí – tato zásada platí jednoznačně v případě zvláštní povodně a příchodu přívalové vlny!

Přirozená povodeň nemusí znamenat nebezpečí pro masivní a kvalitně stavěné budovy, přesto doporučujeme vyhledat úkryt tam, kde ze zkušenosti víte, že voda nemůže dosáhnout. Pozor na osamělé vyvýšeniny v rovinatém terénu - voda Vám může odříznout cestu a uvěznit Vás.
 

  • Nebezpečí – OHEŇ

Oheň se může vyskytnout všude. Může jít o požár v budově, v dopravním prostředku, v krajině.

V případě nebezpečí vzniklým ohněm je důležité uniknout do prostoru, který není bezprostředně ohrožen ohněm samotným, ale i zplodinami a žárem. Nezdržujte se poblíž hořících objektů, může dojít k jejich destrukci a následným pádům.

Pokud se nacházíte v budově, pokuste se dostat ven přes prostory, které nejsou požárem zasaženy. Máte-li odříznutou cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti a zamezte přístupu vzduchu k ohni, případně ustupujte do vyšších podlaží nebo na střechu. Vhodným prostředkem (vyvěšený ručník, prostěradlo apod.) upozorněte záchranáře o Vaší situaci a vyčkejte na jejich pomoc. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy jste bezprostředně ohroženi ohněm a nacházíte se v nižším nadzemním podlaží, se pokuste dostat ven oknem. Přitom vezměte v úvahu terén pod Vámi a Vaše fyzické schopnosti.

Pokud jste ohroženi ohněm ve volné krajině, unikejte od ohně směrem kolmým na směr větru, abyste unikli jak plamenům tak i zplodinám. Pokud je to možné ukryjte se u nejbližšího vodního toku či rybníku nebo v otevřené krajině, kde budete mít přehled o vývoji požáru.
 

  • Zavřete okna a dveře

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Vypněte větrání nebo klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a v případě nutnosti přelepte i spáry u okenních rámů. Nezapomeňte utěsnit klíčové dírky i otvory pod dveřmi do místnosti.

Zvláštním případem je únik radioaktivních látek, kdy je nutné vyhledat místnost nejlépe v suterénu, bez oken, která má co nejsilnější stěny. Aby nedošlo k průniku radiace, mimo výše uvedené utěsnění, měly by být všechna okna a dveře překryty naskládanými cihlami, pytli s pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být znemožněno se dostat bezpečně z úkrytu ven.

Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 

  • Zapněte rádio nebo televizi

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů.

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice