Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Územní plány MS kraj


Poskytnutí územních studií pořízených krajským úřadem

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů podle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), poskytuje tímto dle § 166 odst. 3 stavebního zákona jím pořízené územní studie

Uvedené územní studie byly pořizovatelem schváleny k využití podle § 25 stavebního zákona a jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území. Současně byla data o těchto studiích vložena do evidence územně plánovací činnosti podle § 30 odst. 4 stavebního zákona.
Závěrem informujeme, že do výše uvedených územních studií je možné také nahlížet na odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, na ulici 28. října 117.

Vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury


Dopis o poskytnutí územních studií pořízených krajským úřadem (pdf)

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice