Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Získání dotace na rekonstrukci pavilonu K10 v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice

V roce 2008 získala obec další dotaci na rekonstrukci pavilonu v areálu ZŠ a MŠ Štěpánkovice.

Předmětem rekonstrukce je pavilon K10, jehož technický stav byl nevyhovující a místy až kritický. Technické problémy se týkaly téměř veškerého vybavení budovy. Rozvody byly v nevyhovujícím stavu. Vodní potrubí bylo zanesené, čímž se snižoval tlak vody a v horních patrech téměř nebylo možné napustit zásobník splachovače. Hliníková elektroinstalace se uvolňovala a oddělením vodivých ploch docházelo k nebezpečí přeskakování jisker a budoucího požáru. Radiátorové ventily byly nefunkční, radiátory rezivěly a místy kapaly. Část oken měla dřevěné rámy, které byly z velké části napadeny hnilobou. Škola již provedla výměnu nejvíce ztrouchnivělých rámů, ale další se dostávaly do stejného stavu a celková výměna oken se stala nutností. Ve výčtu problémů by bylo možné dále pokračovat, nicméně i z dosavadního popisu je jasné, že pavilon potřeboval rekonstrukci. Na tento stav obec reagovala žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko. Žádost byla akceptována a obec tak získala dotaci 3 134 051 Kč na realizaci záměru. Zbývající náklady rekonstrukce pokryje obec z vlastních prostředků. Ve Štěpánkovicích se vyučuje nepřetržitě již od 18. století, tradiční funkce školy je obcí chápána jako velmi významná. Po 25 letech fungování jsou školní budovy již značně opotřebované a vlivem užitých stavebních a elektroinstalačních materiálů dochází spolu s jejich opotřebením ke zvýšení rizika jejich užívání. Z tohoto důvodu je plánována obnova celého školního areálu. Rekonstrukce pavilonu K10 je dalším postupným krokem v již zahájeném procesu celkové obnovy areálu. V současnosti probíhají rekonstrukční práce a projekt je již ve své druhé polovině. Celá rekonstrukce včetně bezbariérového nájezdu do školní budovy i obnova přístupového chodníku bude ukončena k 31. 7. 2009.

Datum vložení: 31. 12. 2008 20:35
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2020 20:35
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice