Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Stará škola ustoupila parku a parkovišti

Stará škola ustoupila parku a parkovišti

Stará škola ve Štěpánkovicích dosloužila a byla i s přilehlými stavbami odstraněna. Po obdržení souhlasu zástupců Regionální rady Soudržnosti Moravskoslezsko byla provedena demolice budovy školy, přilehlých staveb a byly provedeny hrubé terénní úpravy.

Na tento projekt získala naše obec dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, název projektu je Regenerace brownfieldu staré školní budovy – následné využití pro vybudování parku a parkoviště.
Celkové náklady projektu, do kterých je započtena kupní cena nemovitostí a pozemku, přeložka trafostanice a samotná demolice objektů a hrubé terénní úpravy, byly 5 667 975,- Kč s DPH. Tato částka je krácená o rozdíl mezi předpokládanými náklady na demolici a částkou, která vyšla z veřejné soutěže na veřejnou zakázku. Nejvhodnější nabídku na realizaci demolice a terénních úprav předložila společnost NEVIS Opava s.r.o.. Společnost NEVIS provede uvedené práce a zajistí přeložku trafostanice za 1 949 400,30 Kč bez DPH.
S ohledem na povětrnostní podmínky jsme ukončení projektu posunuli do konce května letošního roku, kdy byla provedena přeložka trafostanice. V současné době připravujeme předávací protokoly a ostatní doklady nutné k ukončení celého projektu. Pozemky uvolněné po demolici budou využity pro stavbu parkoviště, příjezdovou komunikaci ke kostelu a parčík.

Články v Obecním zpravodaji související s projektem odstranění objektu Staré školy naleznete zde.
Jednotlivé články ve zpravodajích:
Zpravodaj č.3/2009 str. 2, Zpravodaj č.4/2009 str. 10,.
Zpravodaj č.2/2010 foto str. 2, Zpravodaj č.3/2010 str. 2.

Datum vložení: 31. 12. 2013 20:13
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2020 8:18
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice