Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Projekt: „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc.č. 31/1 a č.p. 286, parc.č. 32“

Projekt

Demolice bývalého hospodářského dvora ve Štěpánkovicích byla dokončena

Na místě bývalého hospodářského dvora ve Štěpánkovicích dnes najdete už pouze volné prostranství. Demolice historických budov, jejichž technický stav nedovoloval již další smysluplné využití, byla v měsíci dubnu dokončena. Demolice obou budov včetně zatravnění celého prostoru byly předmětem dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Projekt, jež nesl název „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287. parc.č. 31/1 a č.p. 286, par.č. 32“ byl zahájen již v roce 2012, kdy byla podána žádost o dotaci. K samotné demolici bylo po dořešení administrativní stránky výběru dodavatele přistoupeno až na jaře 2015. V současnosti je pozemek zatravněn a bude upravován jako parková plocha. O dalším využití pozemku budou jednat a posléze rozhodovat zastupitelé. Zvažovány byly již záměry vybudování sociálního bydlení nebo výstavba dětského hřiště. Finální rozhodnutí, jak s pozemkem bude naloženo, však dosud nepadlo.

Publikováno 20. 5. 2015

Demoliční práce na budovách bývalého hospodářského dvora byly zahájeny

V minulém článku (4. 3. 2014 - viz níže) jsme informovali o historii a událostech, které vedly k rozhodnutí obce odstranit zchátralé budovy bývalého hospodářského statku a o faktu, že tento záměr byl podpořen dotací z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Vítězem výběrového řízení na demoliční práce se stalo Sdružení právnických osob – REVITALIZACE EKOMP ROFISTAV. Zástupci tohoto sdružení převzali staveniště a započali demoliční práce ke dni 26.3.2015. Demolice započala ručním rozebráním střech, kdy byly sundány jednotlivé tašky a trámy. Střešní tašky a trámy měly sloužit k dalšímu využití, tento předpoklad se ale ukázal jako mylný, jelikož materiál byl dosti poškozen. Během Velikonočních svátků byly práce přerušeny z důvodu nepříznivé předpovědi počasí, která hrozila vichřicemi. I přes toto zdržení by stavební, resp. demoliční práce byly ukončeny ke dni 30.4.2015.

Publikováno 1. 4. 2015

V obci Štěpánkovice byla zahájena demolice bývalého hospodářského dvora

V obci Štěpánkovice byla dne 26.3.2015 v rámci projektu „Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p. 287, parc. č. 31/1 a č.p. 286, parc. č. 32“, který je financován z ROP NUTS II Moravskolsezkso 2007 - 2013 zahájena demolice budov, jejichž historie sahá až do roku 1905. Demoliční práce budou probíhat do 30.4.2015.

Publikováno 26. 3. 2015

 

Datum vložení: 26. 3. 2015 20:00
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2020 20:06
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice