Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Volejbalový turnaj - Palestina open cup 2013

V sobotu 2. února pořádala naše TJ v tělocvičně ZŠ turnaj pouličních družstev; jednalo se o tradiční Palestina open cup 2013.

Turnaje se zúčastnilo celkem pět družstev, což byla vzhledem k předchozím ročníkům nižší účast, nicméně souboje na palubovce ukázaly, že se sešla opravdu vyrovnaná družstva. Podmínkou účasti bylo mít v družstvu minimálně jednu ženu či dívku. Toto bezesporu přispělo k atraktivitě turnaje, a to zejména pro mužskou část.
Výsledkově turnaj dopadl následovně: na posledním pátém místě se umístilo družstvo „Pirátů“, které ovšem patřilo k nejsympatičtějším zejména v zákulisí. Čtvrtou příčku a tedy bramborovou medaili získalo družstvo „ASKAS“, jednalo se o družstvo ze sousedních Kobeřic. Třetí místo obsadilo družstvo, jehož mužská část byla ze silného ročníku „79“. Toto „pozitivní“ družstvo ovšem přepálilo občerstvovací stanici, což se v závěru turnaje projevilo, nicméně účast na stupních vítězů je zcela jistě úspěchem. Stříbrný stupínek obsadilo družstvo kolem Maxe Glabazni, ano jednalo se o „OLD MAX“, neboli naše nejzkušenější volejbalisty ze Štěpánkovic. Vítězem turnaje se stalo družstvo „Jánošíků“, které turnaj opanovalo jednoznačným způsobem bez jediného zaváhání. Mužstvo hrálo ve složení Hanka Mušíková, Katka Balarinová, Jan Karas, Petr Stromský, Daniel Riemel a Miroslav Záloha.
Kladně lze hodnotit fakt, že se všichni zúčastnění velice dobře bavili a až na jedno drobné zranění nebyl vážnější problém. V neposlední řadě musím poděkovat sponzorům turnaje, a to zejména obecnímu úřadu Štěpánkovice, Myslivecké vinárně pana Kašného z Kobeřic, fi rmě GV-MONT pana Viléma Štencla, Hospodě na Statku a společnosti Haberkorn zastoupenou panem Danielem Riemelem, protože bez jejich přispění by si družstva nemohla odnést tak hodnotné ceny. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací turnaje.
Závěrem bych chtěl říct: „Sportu zdar a zase za rok na Palestina open cupu 2014 na viděnou“.
Mirek Záloha

Datum vložení: 4. 2. 2013 9:42
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:43
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice