Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Tělovýchovná jednota oslavila 80 let od svého založení

V letošním roce naše Tělovýchovná jednota oslavila 80 let od svého založení. Oslavy proběhly ve dnech 27. 7. – 29. 7. 2007 na našem fotbalovém stadionu.

V sobotu proběhl turnaj mini žáků za účasti družstev Štěpánkovic, Bolatic, Kobeřic a Oldřišova. Vítězství si odvezli žáci z Bolatic, kteří byli lepší o skóre před domácími Štěpánkovicemi. Po tomto turnaji byl na programu zápas bývalých hráčů Štěpánkovic s mužstvem ARABELA TEAM. Což bylo mužstvo složené z herců a bývalých fotbalistů doprovázené cvičitelkami známými z televize, které měly ještě připravený program pro děti. Tento program trochu narušilo počasí, když přišla přeháňka, ale nakonec všechno proběhlo podle dohodnutého scénáře. Po skončení fotbalového programu pro běhla na hřišti diskotéka rádia Čas. I přes mírnou nepřízeň počasí byla slušná divácká účast.
V neděli jsme pokračovali dopoledne v restauraci Na statku, kde jsme měli připravenou slavnostní schůzi, které se zúčastnili zasloužilí členové TJ a další pozvaní hosté. Připomněli jsme si celých 80 let od počátku do dnešních dnů. Čtené slovo bylo doprovázeno dobovými fotografi emi, promítánými přes počítač. Odpoledne se náš program opět přesunul na hřiště. Byla na pořadu utkání žáků, dorostenců a mužů. Všichni jsme se utkali se stejnými mužstvy z polského Kietře. Je potěšitelné, že ve všech kategoriích jsme byli úspěšnější. Den jsme završili večerním posezením u hudby.
Podle názoru výboru TJ jsme tyto oslavy zvládli dobře, i když se nějaká chybička vždycky najde. Nic není dokonalé.
Fotografi ckou prezentaci, která proběhla Na statku, připravujeme v zimních měsících zopakovat v našem kině. Obohatíme ji o fotografi e nafocené i během oslav.
CD se záběry z oslav jsou k zakoupení na každém fotbalovém utkání. HV

Datum vložení: 31. 7. 2007 9:38
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:40
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice