Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Výroční zpráva Svazu tělesně postižených - zhodnocení roku 2010

Rok 2010 je úspěšně za námi a proto i v naší organizaci jej musíme zhodnotit.

Naše organizace měla k 31.12. 2010 116 členů. Výbor je devítičlenný a tříčlenná revizní komise. Členové výboru jsou zároveň úsekovými důvěrníky ve svých obvodech. Výbor se schází pravidelně každé druhé pondělí v měsíci v 17.30hod. V okresních výborech máme své zastoupení, tyto členky nás informují o dění na okrese a předávají informace zpětně. Členský příspěvek je 100,- Kč. Z tohoto příspěvku odvádíme okresním orgánům (sdružení, STP, SPCCH) celkem 1232,- Kč. Máme zato, že je to dost peněz. Každá koruna je dobrá, zvlášť v dnešní době, kdy je vše omezováno a zdražováno.
Dvakrát ročně se konají členské schůze. Společenské večery bývají rovněž dvakrát za rok. Účast v poslední době je menší, starší členové již nemohou a mladším a novým se zatím nechce, snad k nám i oni najdou cestu. Přesto se snažíme tyto večery naplnit tak, aby ti členové, kteří se rádi zúčastňují našich akcí nepřišli o společenský zážitek. Uvědomte si všichni, že jednou přijde pro každého z Vás doba, kdy naše aktivita poklesne, pak budeme vzpomínat, že jsme toho mohli více pro sebe a své přátele vykonat. Využívejte proto nabízených akcí. Na společenské večery přispívá dárkem do tomboly každý účastník. Jsou ale mezi námi i takoví, kteří i když se nezúčastní, dárky do tomboly dají. Výborné zákusky na tyto večery peče p. Blokešová. V jarním období se konal zájezd do Zabylkova. Druhý zájezd byl v říjnu - byl to opět Zabylkov, na zpáteční cestě jsme navštívili kostel v Karviné. Třetí náš zájezd byl v listopadu na vánoční výstavě v Bohuslavicích a nákupy v Opavě. Důstojné připomenutí „Svátku matek" připadá na druhou neděli v květnu. Zde bych chtěla všem našim ženám vzkázat, že je to pro všechny ženy, nejenom pro matky. Pro ženy bylo připraveno občerstvení, kulturní program připravili muži (členové výboru), rovněž muži se starali o obsluhu. Pro naše vnoučata připravujeme každý rok v červnu Dětský den. V tomto roce se jej zúčastnilo 72 dětí, 72 dospělých. Pro děti bylo připraveno malé pohoštění (párky, sladkosti, nanuky), kolo štěstí a soutěže. V červenci jsme se setkali při opékání a smaženici. Pěkné posezení s přáteli a hudbou prospívá kolektivu. Výjezd na kolech jsme si naplánovali na Svobodu, aby naši členové mohli sami zhodnotit, jak se naše osada rozrůstá do krásy. Setkání jsme zakončili v nově zrekonstruované zbrojnici v hospůdce u piva a malého občerstvení. V oblasti charity pořádáme každý rok 2x sbírku oblečení pro charitu Hlučín, jedna se koná na jaře, druhá na podzim. Akce je zdařilá, odvoz nám zajišťuje OÚ Štěpánkovice. Ženy pletou obvazy pro charitu Uherského Hradiště.
V předvánočním období jsme na oblastní charitu U. Hradiště zasílali balík pro děti na Ukrajinu a 9.12. 2010 jsme předali opavskému čtyřlístku (KU) 31 párů ponožek – papučků. Ozdravného rekondičního pobytu v Karlovicích se zúčastnilo 42 členů. Pobyt v krásném prostředí Jeseníků všem prospěl. Pět našich členek se zúčastnilo týdenního pobytu v Piešťanech. Několik našich členek se zúčastňuje akcí v místní knihovně v dílně zručnosti, je zde však připomínka, že naše členky jsou starší a v kolektivu mladých maminek a dětí se necítí dobře. Několik našich členů se zúčastnilo besedy s cestovatelem J. Márou. Předávání dárkových balíčků u životních jubileí i zlaté svatby se děje na členských schůzích. Návštěvy nemocných během roku se provádí u těch nemocných, kteří mají závažnější a trvalejší onemocnění. Samozřejmostí je účast na pohřbu zesnulého a zakoupení kytičky.
Aktivně se zapojujeme do akcí, které pořádá náš OÚ. Z naší strany by byl zájem i o brigády, ale to v dnešní době není možné. OÚ nám vychází vstříc v užívání zasedací místnosti na veškerou naší činnost, postavení stanu na dětský den, odvoz sebraných věcí pro charitu. Finanční sponzorská pomoc OÚ je velmi vítaná. Pravidelně se zúčastňujeme také turnajů bowlingu. Celookresní soutěže „Něco pro zdraví" se zúčastnila 2 družstva. Ostatních akcí se nezúčastníme, jelikož sami akce konáme. Víme, že je vždy co zlepšovat a nově připravit.
Přeji Vám všem mnoho zdraví, dobrou spolupráci, novým členům, aby se aktivně zapojili do činnosti organizace. Děkuji také starostovi a místostarostovi obce a pracovnicím OÚ za jejich obětavost, kterou nám, zdravotně postiženým věnují.

Datum vložení: 31. 12. 2010 9:29
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:29
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice