Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Výroční schůze tělesně postižených občanů - zhodnocení roku 2008

Svaz tělesně postižených je jednou z organizací, která ve svém středu sdružuje občany s jakýmkoli zdravotním handicapem.

Naší snahou je poskytovat svým členům kulturní a společenské vyžití, řešení sociálních a zdravotních problémů. Je to organizace seniorů, kteří nejen že chtějí, ale také žijí plnohodnotný život.
Rok 2008 jsme zahájili společenským večerem, kde se senioři mohli pobavit a připomenout si, že život je krásný i v pokročilém věku. Dále se zúčastňujeme dílen zručnosti a besed pořádaných místní knihovnou. Jednou týdně, vždy v pondělí, si protáhneme tělo cvičením jógy a tím se udržujeme v dobré kondici. Navštěvujeme divadelní představení, organizujeme sběr šatstva, zájezdy do Polska, Chorvatska a na Slovensko, zapojujeme se do akce Klubu maminek nazvané „Z pohádky do pohádky", kde zajišťujeme jedno stanoviště, pohádku Tři přadleny. V letním období se setkáváme při opékání párků a smaženic.
Každý rok si v naší organizaci připomínáme významný „Den matek", kde se o kulturní program postarali také děti ze základní školy. Pro naše děti, hlavně však vnoučata, připravujeme „Dětský den". Děti obdržely balíčky se sladkostmi, dívky ještě kosmetické balíčky a každý dostal párek k opékání, nanuk a také bylo připraveno kolo štěstí s lákavými cenami.
Naše ženy se také zapojily do akce UNICEF šití panenek pro děti. Panenky byly vystaveny ve škole, knihovně i na obecním úřadě a poté odeslány do Prahy. Výtěžek z prodeje byl věnován na očkování dětí v rozvojových zemích a některé členky pro tyto země pletou obvazy.
První týden v září se pravidelně koná okresní soutěž „Něco pro zdraví",naši organizaci reprezentovali manželé Stočkovi a Bořučtí, kteří se umístili na krásném druhém místě.
V závěru roku jsou navštíveni nemocní a starší členové, kteří se v průběhu roku nemohou zúčastnit akcí a je jim předán balíček a přání do nového roku. Účast na posledním rozloučení je samozřejmostí.
Spolupráce s naším OÚ je velmi dobrá, jsme vděčni za poskytnutí finančního daru, za bezplatné užívání zasedací místnosti a za zapůjčení a postavení stanů na akcích.

Datum vložení: 31. 12. 2008 9:30
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:31
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice