Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Výroční členská schůze svazu tělesně postižených - zhodnocení roku 2009

Rok 2009 byl pro nás rokem, o kterém se hodně mluvilo v důsledku celosvětové krize.

Činnost naší organizace to však neohrozilo, akce, které jsme si naplánovali, jsme také uskutečnili bez omezení. Jsme organizací, která ve svém středu sdružuje občany s tělesným postižením, civilizačními chorobami a smyslovými. Snažíme se zpříjemnit život různými akcemi, které přispívají k tomu, aby i zdravotně postižení žili plnohodnotný život, mohli se radovat a mít pěkné zážitky.
Zúčastňujeme se sportovních zápolení v bowlingu, okresní soutěže s názvem „Něco pro zdraví", kde jsme obsadili jedenácté místo, společenských večírků i divadelních představení, pobytu v Podhajské, Chorvatsku, plavání i masáží.
Naše organizace se také navštěvuje místní knihovnu, kde pod vedením paní Teichmannové v dílně zručnosti jsme vyráběli dílka z korálků, naučili jsme se pracovat ubrouskovou technikou, zúčastnili jsme se besed, velikonočních i vánočních tlachů spojených s ochutnávkou cukroví. Několik žen také chodilo na cvičení jógy. O tento druh činnosti mají naše ženy velký zájem.
V listopadu se uskutečnil zájezd s exkurzí do Slezské tvorby Opava. Každý rok pořádáme „Den matek". Obsluhu zajišťují muži – členové výboru, kulturní program zajistil p. Tomíček. Na této akci vystoupili žáci ZŠ a předvedli nám moderní tance. Nezapomínáme ani na naše vnoučata a pravnoučata. Na dětský den nám OÚ postavil dva stany, opékají se párky, připraveno je také kolo štěstí a soutěže. V červenci se konala tradiční smaženice a v srpnu jsme vyrazili na ozdravný pobyt na Čeladnou. V krásném prostředí Beskyd, v příjemné pohodě, s velmi dobrou spoluprací s vedoucím a personálem jsme prožili krásný týden. Poznali jsme nové prostředí, krásnou krajinu a v neposlední řadě dobré přátele.
Jak si všichni vzpomínáme, loňský rok byl rokem velkých povodní. Naše organizace se do této pomoci aktivně zapojila. Naše ženy ušily panenky, které jsme v místní knihovně prodali a výtěžek 5 000,- kč, spolu s výtěžkem námi vyhlášené sbírky 11 000,- kč, jsme spolu se starostou (OÚ věnoval 14 000,- kč) předali rodině Cábové z Jeseníku.
Navštívili jsme také dětské centrum Čtyřlístek Opava a dětské oddělení Slezské nemocnice Opava, kde jsme předali zakoupené hračky, knížky a zhotovené panenky. Některé naše členky pletou obvazy pro rozvojové země a v charitativní oblasti jsme dvakrát uspořádali sbírku oblečení pro charitu Hlučín.
To je výčet akcí a naší aktivity za uplynulý rok. Naše činnost je bohatá, ale bez pomocí sponzorů bychom tyto akce uskutečnit nemohli.
V závěru mi dovolte, abych vám všem poděkovala za celoroční práci, za účast na akcích a za kladný přístup k naší organizaci. Výboru děkuji za obětavost a práci, partnerům za pochopení v době, kdy členové výboru musí zajišťovat akce a nemohou se věnovat rodině.
Přeji vám dobré zdraví, spokojenost, toleranci a co nejlepší spolupráci celý rok.

Datum vložení: 31. 12. 2009 9:29
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:30
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice