Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Historie Srubku

V roce 2004 oslavil náš národopisný soubor SRUBEK dvacet pět let své existence.

U jeho kolébky stáli učitelé Základní školy paní Stanislava Václavíková a manželé Katoličtí a místní členové Sboru pro občanské záležitosti sestry Anelis Nevřelová, Edeltrauda Kurková a Gisela Václavíková. Čistě ženský soubor s doprovedem harmoniky se zaměřil na Hlučínský folklór. Soubor měl na co navazovat. Hned po válce tu existoval rovněž folklórní soubor, jehož duší byl řídící učitel Josef Kremer. Ten rovněž při rozjezdu nového souboru poskytl cenné rady a hlavně notový materiál.

Vedoucí souboru se stala Mgr. Stanislav Václavíková, která rovněž zastávala funkci organizační a scénaristickou. Později se stal uměleckým vedoucím pan Rudolf Engie Kurka, jenž připravoval všechny scénáře pro vystoupení Srubku. Soubor vystupoval v širokém okolí a byl vítán hlavně proto, že zpěv a tanec byl proložen mluveným slovem a celé vystoupení mělo přesný komponovaný rámec. Jako vypravěči se proslavily Jiřina Lichá a Marcela Dalmádyová, mužské sólo bravůrně zvládal Milan Smolka.Vystoupení na Národopisných folklórních slavnostech v Dolní Lomné se stalo pro soubor prubířským kamenem, kdy nás zaregistrovala i široká odborná veřejnost. K vrcholným úspěchům souboru patřila rovněž dvě vystoupení na známém Strážnickém festivalu, či národopisných slavnostech Haťská kolaja či Chodníčcích k domovu v Opavě. Znám je svými vystoupeními v celém širokém okolí. Doma soubor vystupuje při tradičkních akcích jako jsou Stavění máje, Pochovávání basy či při zajišťování programů společenským složkám.

Během svého dlouholetého trvání se v řadách Srubku vystřídalo více než sto členů. Harmonika jako sólový nástroj byla doplněna o kontrabas, klarinet a housle. Původně ženský soubor se rozšířil o mužskou část a pěvecká složka Srubku tak získala další dimenzi.

Před sedmi roky založil Rudolf Engie Kurka dětský soubor Škobránek, který připravuje své členy na práci v souboru dospělých. Dvacetičlenný sbor žáků základní školy je doplněn o mládež, která střídavě vystupuje se souborem dětským i dospělým.

Datum vložení: 31. 12. 2004 8:29
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 8:32
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice