Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Činnost Srubku v roce 2008

Vážná nemoc uměleckého vedoucího souboru Srubek omezila účinkování Srubku na minimum. Přesto soubor dále pracoval a pokud to čas dovolil, rád se sešel a zazpíval si. Tak tomu bylo i v únoru, kdy oslavil své šedesátiny dlouholetý člen Srubku pan Josef Seidler, řečený Jouza. Na Statku mu zahrál a zazpíval Srubek a mezi Jouzovými hosty sklidil veliký úspěch.
Stejné životní jubileum oslavila v květnu i zakládající členka Srubku Marcela Katolická. I jí přišel Srubek do restaurace U Lípy povinšovat. Naše kapela pak hrála a zpívala spolu s oslavenkyní a jejími nejbližšími dlouho do noci.

Už idú s koláčem

V měsíci červenci se vdávala členka Srubku Silva Moslerová. Skupina členů Srubku se vydala s rodinou nevěsty k ženichovi Kristiánu Hartošovi. Za doprovodu harmoniky Honzy Katolického vyrazili účastníci z Jasanové přes celou dědinu na Zahradní ulici. Za zpěvu našich písní se celý průvod pohyboval za velké pozornosti spoluobčanů až do dvora ženicha. Zpěv, vinšování, dobré jídlo a pití. To byly průvodní znaky starého obyčeje, který již pomalu zaniká. Udržuje se jen díky Srubku, který se ke starým tradicím hrdě hlásí. „Smolindrovo povědani" a zpěv Srubku navodil krásnou náladu u všech zúčastněných.
Krátce na to Srubek podobnou akci zopakoval. Tentokrát vyrazil Srubek ze Zahradní ulice na Novodvorskou. „Nevěstu a ženicha" vezl traktůrek Rudy Hrzibka za velkého zájmu přihlížejících od Borsutských k Novákům. „Ženich Smolda" a „ nevěsta Heda Černušková" obveselovali „koláčníky" celou cestu přes vesnici i v domě ženicha. O zábavu nebyla nouze.

Den obce

Letošní Den obce se nesl ve znamení folklóru. Sportovní akce probíhaly tradičně od ranních hodin na školním hřišti. Turnaje v malé kopané se zúčastnilo 16 družstev, hřiště s umělým povrchem pak patřilo volejbalistům a tenistům. Pozvání na volejbalový turnaj přijali přátelé ze Štrby a polské Kietrze. Mezinárodní setkání mělo vynikající atmosféru a všichni hráči mluvili o turnaji v superlativech. Odpolední program byl věnován 30. výročí založení Srubku a 50. výročí navázání družby s „ naší Štrbou". Celý program zahájili žáci mateřské a základní školy a pak už přišel ke slovu folklór. Škobránek pod vedením Zuzky Václavíkové připravil krátkou ukázku ze své činnosti a pak nastoupil Srubek. 30. výročí vzniku souboru bylo navíc o to slavnostnější, že představitel Sdružení obcí Hlučínska pan Pavel Kotlář, starosta Hati, předal našemu vedoucímu Rudolfu Engiemu Kurkovi významné ocenění za jeho práci při zachování lidových tradic našeho regionu. K blahopřání Engiemu se přidali i starostové našich spřátelených obcí pánové Mišo Sýkora a Bernard Halfar. Poblahopřát Engiemu i Srubku přijel i opavský národopisný soubor Ischias, který rovněž sklidil zaslouženou pozornost. Vyvrcholením folklorních slavností bylo vystoupení štrbského Horce, který i přes vnitřní problémy přijel do Štěpánkovic všem povinšovat. Pak už to byli představitelé obou obcí, kteří si předali vzájemná ocenění. Křtila se i publikace, kterou obě obce společně k 50. výročí vydali.

780. výročí založení Velkých Hoštic

Oslavy 780. výročí založení Velkých Hoštic proběhly v areálu zámku 13. července 2008.
Pozván byl i Srubek, aby svým vystoupením připomněl, jak se kdysi na Hlučínsku žilo. I když našemu vystoupení nepřálo počasí, přemístil se soubor do vstupní haly zámku a za chvíli se souborem zpívali účastníci oslav, kteří rádi zavzpomínali na doby svého mládí při písničkách, které již pomalu zanikají.

Srubek ve Štrbě

Poslední srpnový víkend vyjela delegace zastupitelů obce do naší družební Štrby, aby tak oplatila červnovou návštěvu našim přátelům. Padesáté výročí přátelství se neslo v duchu vzpomínek na uplynulá léta. Kromě vzpomínek jsme však žili i přítomností. Tři dny ve Štrbě zanechaly v účastnících nezapomenutelné vzpomínky. Delegaci obce vedli představitelé obce pánové Halfar a Nevřela s manželkami, Srubek pak vedl Mgr. Jan Katolický. Protože zdravotní stav uměleckého vedoucího Rudolfa Engie Kurky nedovolil absolvovat náročnou cestu, ujal jsem se programu já. Celý soubor intenzivně trénoval a pak v sobotním programu splnil očekávání. Program byl odměněn bouřlivým potleskem a sklidil zaslouženou pozornost. Dříve, než jsme vystupovali, byli všichni účastníci pozváni starostou Štrby Michalem Sýkorou na Solisko. Lanovkou jsme vyjeli na chatu pod Soliskem a část výpravy pak ještě vystoupila na Přední Solisko. Nádherné počasí a nádherný výhled byli odměnou za namáhavý výstup. Část Srubku zůstala v chatě Pod Soliskem, kde jsme měli připraveno malé občerstvení. Bylo stylové. Chléb se sádlem a cibulí a horcová pálenka. Když pak mužská část souboru zazpívala krásnou píseň Tam v Opavě na rynečku, ovace hostů nebraly konce. Pak nás ještě starosta Štrby pozval na projížďku na lodičkách po Štrbském plese, bylo nadšení účastníků nepopsané. Kratičká zastávka v hotelu Patria byla vyvrcholením sobotního dopoledne. O odpoledním vystoupení jsem se již zmínil. Jeho součástí byly i oslavy výročí hasičů ve Štrbě a křest jejich nového praporu. I naši hasiči pod vedení starosty hasičů pana Rudolfa Volného a jednatele Viléma Obrusníka přispěli svým darem a krátkým vystoupením ke zdaru oslav. Starostové obou obcí – pánové Sýkora a Halfar pak předali pamětní listy zástupcům organizací obou obcí, kteří se nejvíce o družbu zasloužili. Ubývající část dne pak byla věnována setkání přátel. Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou obce a v odpoledních hodinách jsme vyrazili k domovu. „To nemělo chybu," prohlásil Josef Seidler. A měl pravdu.

Na světě je CD s písněmi Hlučínska

Páteční podvečer 10. 10. byl dnem slávy pro vedoucího našeho SRUBKU pana Rudolfa Engieho Kurky. V kulturním domě v Bolaticích se sešlo na dvě stě účinkujících a hostů, aby společně pokřtili druhé CD, jehož duchovním otcem a autorem byl právě Rudolf Engie Kurka. Za obrovských ovací bylo pokřtěno dílko, jež docení teprve další generace. Zanikající písničky Hlučínska objevil, shromáždil a se soubory obcí „Prajzké" nacvičil a uvedl v život. Celá nahrávka v věci s ní spojené stály 250 tisíc korun. Na nákladech se podílely všechny obce, jejichž soubory na CD vystupovaly. Přispěli i dva sponzoři. Jedním z nich byl Gerhard Ondruf –majitel Hospody Na Statku – a náš spoluobčan. V rámci celovečerního programu vystoupil mezi jiným s velkým úspěchem i náš Srubek. Celý křest CD se nesl ve znamení přátelské atmosféry v nádherném duchu lidových tradic našeho regionu.

X. ročník Kolaje v Hati

Další úspěch sklidil Srubek na jubilejní Kolaji v Hati Uzavíral tří hodinové pásmo souborů, které se X. ročníku Kolaje zúčastnily. Sál zaplněný k prasknutí sledoval pozorně vystoupení všech souborů. Srubek celé odpoledne uzavíral. Starosta obce Pavel Kotlář prohlásil: „To nejlepší tradičně nakonec!" I diváci a členové ostatních souborů nás chválili. Srubek obdržel i pozvání na folklorní dny v polském Tworkově v květnu 2009. Závěrečné posezení všech souborů bylo příjemným vyvrcholením nedělního odpoledne. Naše kapela hrála až do pozdních večerních hodin a sál zněl zpěvem našich nádherných lidových písní.

Koleda

Poslední akcí Srubku v roce 2008 byla tradiční koleda. V sobotu 27. prosince se členové souboru vydali po přátelích a známých, aby zpěvem a vinšem poděkovali za spolupráci a popřáli všem do nového roku mnoho zdraví a pohody. Za doprovodu harmoniky, kterou jsem opět obstarával já, a za vinšování Marcelou Dalmádyovou obešel soubor celou dědinu, navštívil starostu a bývalé členy souboru. Koledování pak zakončil v Hospodě Na Statku, kde jsem pak zhodnotil právě uplynulý rok . Pak naše kapela hrála k tanci a všichni si s chutí zazpívali. Majitel Hospody Na Statku pan Gerhard Ondruf s manželkou Zuzanou poděkovali souboru za úzkou spolupráci.

I když Srubek v tomto roce omezil svoje účinkování, udržel si své dobré jméno nejen u nás, ale i v polském Tworkowě, jehož představitelé nás pozvali na příští rok na folklorní slavnosti, jichž jsme se již před časem zúčastnili.

Datum vložení: 31. 12. 2008 8:23
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 8:25
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice