Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Činnost Srubku v roce 2006

Na přelomu loňského a letošního roku soubor připravoval a natáčel již své druhé CD.

Umělecký vedoucí Rudolf Engie Kurka vybral, sestavil a nacvičil 19 nádherných a mnohdy zapomenutých lidových písní z Hlučínska. Soubor nacvičoval dvakrát i třikrát týdně a v nahrávacím studiu pana Patrika Benka v Kravařích strávil desítky hodin svého času při náročné práci. Zvlášť nahrávala kapela, zvlášť točili zpěváci. Začátkem dubna soubor nahrávání dokončil a s napětím čekal, jaký bude výsledek půlroční práce.
To, co dělalo tento kraj naším krajem, pomalu mizí. Staří pamětníci navždy odcházejí a lidové zvyky, písně a povídání odchází spolu s nimi. Srubek za svou skoro třicetiletou existenci oživil řadu zapomenutých tanců a písní. Na Den obce 10. června bylo nové CD slavnostně pokřtěno. Kmotry byli ti, kteří stáli u kolébky Srubku i sponzoři, kteří na realizaci nahrávek finančně přispěli. Křtu se ujala paní Jarka Poláková, která se spolu s Mgr. Stanislavou Václavíkovou, Mgr. Marcelou Katolickou a Mgr. Janem Katolickým zasloužili o založení Srubku. Šampaňské zkropilo vydařené dílo a „ptáček – zpěváček“ mohl vylétnout do světa. Největší finanční zásluhu na vydání CD měl pochopitelně obecní úřad. Rada obce na realizaci uvolnila kolem 30 tisíc korun, zbytek uhradil pan Ciminga z Velkých Hoštic, majitel firmy JC trans a tichý mecenáš souboru.
A kdo se dále podílel na krásném díle?
Kapela hrála ve složení Rudolf Engie Kurka akordeon, Mgr. Jan Katolický housle, Rudolf Dluhoš kontrabas a Stanislav Herich klarinet. Zpívali manželé Marie a Erich Dluhošoví, Mgr, Marie Dluhošová, Marcela Dalmádyová, Blanka Halfarová, Blanka Harazimová, Miluše Kašná, Mgr. Marcela Katolická, Zuzana Ondrufová a Jiřina Suchánková. Mužské party pak tvořili ještě Alfons Jakš, Antonín Kőnig, Milan Smolka a Josef Seidler.
Přebal navrhl a realizoval Daniel Riemel, který byl autorem přebalu i na první CD Srubku. Z obuch stran Opy, jak se nové CD jmenuje, vypovídá o snaze autora zachytit lidové zapomenuté písně nejen z „ Prajzké“, ale i z „Císařské“. Teprve časem naši spoluobčané docení význam tohoto „pokladu.“
I když se slavnostního křtu nosiče nezúčastnil pan Rudolf Engie Kurka, byl mu v nepřítomnosti udělen čestný list obce za dlouholetou činnost na poli kultury v obci.

Srubek v Malých Hošticích

Na 9. dubna si vedení obce z Malých Hoštic pozvalo na vystoupení náš Srubek. Byla to jedna z posledních obcí Hlučínského regionu, kde soubor doposud neúčinkoval. I přes velké pracovní vytížení členů souboru se vystoupení podařilo uskutečnit. Nadšení diváci odměnili soubor dlouhotrvajícím potleskem, i když sami účinkující si byli vědomi chyb, kterých se při programu dopustili. I poděkování pořadatelů akce bylo velice srdečné. Beseda s představiteli obce byla pro členy Srubku příjemnou odměnou.

Darkovice

23. dubna vystupoval Srubek poprvé za svou existenci v Darkovicích. Odpoledne pro důchodce připravil místní obecní úřad a pozval náš soubor, aby zpestřil přátelské posezení důchodců. Srubek jako obyčejně předvedl vystoupení na vysoké úrovni a sklidil zasloužený potlesk. Všichni účinkující byli rádi, že ke zpěvu souboru se přidali i pamětníci z řad diváků. V besedě po vystoupení děkovali s pohnutím posluchači za krásné zážitky. Řada z nich nám sdělila, že mnohé písničky již skoro zapomněli a s námi se znovu vrátili do dob svého mládí. Srubek pro důchodce vystupoval vždy velmi rád, neboť pamětníci jsou vždy dojati vzpomínkami na mládí.

Abrahomoviny

28. dubna slavil v Hospodě Na Statku Abrahamoviny ing. Jindřich Ulman, dlouholetý agronom našeho bývalého JZD a nyní Agrolandu. Srubek mu přišel zazpívat a „popovědač po našym“. Spolu se souborem zpívali všichni ti, kteří se narozenin pana Ulmana zúčastnili. Sám oslavenec byl překvapen a dojat A když ho tanečnice vzaly do kola, bylo po ostychu.

Srubek ve Tworkowě

V sobotu 29. dubna odjel Srubek do polského Tworkowa, aby reprezentoval náš region při dnech polsko – české kultury. V rámci projektu EU Interreg III A vystoupil s pásmem Hlučínských písní a tanců. Lidové písně našeho kraje byly obyvatelům Tworkowa blízké, neboť Tworkow patřil do Ratibořského kraje, jako před první světovou válkou Štěpánkovice. I přes velmi studené a deštivé počasí byl celý program mezi občany městečka velký zájem. Vystoupení našeho souboru pak bylo oceněno velkým aplausem. Srubek opět neudělal ostudu

Křest CD

„Z obuch stran Opy“ je název nového CD nosiče, který SRUBEK za vydatné ekonomické podpory obce a sponzora pana Cimingy z Velkých Hoštic, slavnostně pokřtil na Dni obce č. 2
Kmotry CD byl celý soubor, paní Jarka Poláková a Stanislava Václavíková.

Chodníčky k domovu – 17. a 18. 6. 2006

XX. ročník Chodníčků k domovu byl pro Srubek příležitostí opět se představit opavské veřejnosti. V sobotu 17. června v 9 hodin vyšel z Ptačího vrchu v Opavě krojovaný průvod folklorních souborů z našeho regionu a souborů z Polska a Dánska. Do kroku hrála Slezská kapela a soubory cestou přes pěší zónu tančily a zpívaly pro potěšení kolemjdoucích. Na Dolním náměstí pak ve více než dvouhodinovém pásmu vystoupil mezi jinými i náš Srubek. I když nebyl v optimálním složení, ostudu neudělal.
Nedělní Chodníčky se tentokrát uskutečnily ve dvoraně Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Krásné počasí vylákal do nádvoří početné diváky, kteří odměňovali účinkující vřelým potleskem. Na výborné atmosféře se podílel i Srubek.

Srubek ve Služovicích

Na 25. srpna přijal Srubek pozvání starosty Služovic pana Chrobáka k účinkování pro důchodce. Srubek přijel s pásmem Cigáni a přítomné osazenstvo strhl ke spontánnímu potlesku. Srubek si připravil dvě pásma, ale pro velký ohlas musel přidat ještě třetí vystoupení. Při něm už všichni přítomní, a bylo jich kolem 130, zpívali s sebou.

Sraz Kurků

V polovině října se v areálu U Vrby sešla početná skupina našich spoluobčanů, jejichž jméno je nebo bylo Kurka. Duchovním otcem nápadu byl pan R. E. Kurka, organizačně pak celou akci zajišťoval pan Emil Kurka, majitel průmyslové prodejny a předseda ČSZ. Přátelské posezení přišla zpestřit i skupina členů Srubku, kteří svým bezprostředním projevem strhli přítomné ke spontánnímu zpěvu. Celá akce se vydařila.

Haťská kolaja

19. listopadu se uskutečnil již IX. ročník tradičné Haťské kolaje. Srubek je pravidelným účastníkem této folklorní přehlídky a pořadatelé z Hati mají enormní zájem na tom, aby náš Srubek na přehlídce vystupoval. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. Srubek tradičně zakončoval celou přehlídku, neboť podle slov starosty obce pana Pavla Kotláře patří to nejlepší na konec. Přehlídky se mimo jiné zúčastnil i folklorní soubor z polského Tworkowa, který vystupoval letos i na Dni obce ve Štěpánkovicích.

Uběhl rok 2006 a soubor SRUBEK uzavřel další kapitolu své činnosti. Všichni věříme, že i v roce dalším soubor bude vzorně reprezentovat naši obec a že dál bude šířit tradice, které náš kraj odlišují od jiných míst naší republiky.

Datum vložení: 31. 12. 2006 8:26
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 8:29
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice