Obec Štěpánkovice
Obec Štěpánkovice

Sbor dobrovolných hasičů S V O B O D A

Sbor dobrovolných hasičů S V O B O D A

V osadě Svobodě vznikl samostatný hasičský sbor v roce 1960.

Z iniciativy několika aktivních a obětavých občanů byla tehdy založena samostatná základní organizace tehdejšího SPO (Svaz požární ochrany).
Byli mezi nimi především: Gustav Halfar, Štěpán Halfar, Adolf Jakš, Konrád Moravec, Alfons Stoček, Gustav Škrobánek, Gerhard Vltavský, Bruno Výhoda a další. Většinou do té doby byli členy požárnické- -hasičské organizace v obci Štěpánkovice. Během krátké doby tato nová hasičská organizace o sobě dala vědět a v průběhu dalších let získala věhlas i v dalších okresech, především na Bruntálsku, Hodonínsku, ale i v Polsku a na Slovensku. Velkou zásluhu na tom měl mimo jiné tehdy poměrně mladý funkcionář Josef Halfar. Ten byl i příkladem pro svého mladšího bratra Ericha, který po Alfonsu Stočkovi a Adolfu Jakšovi byl třetím, velmi úspěšným předsedou svobodských hasičů. Nyní v jejich stopách pokračuje a už 18 let tuto organizaci vede Rudolf Černý. Asi se čtyřmi desítkami členů organizuje každoročně několik úspěšných akcí s bohatou účastí soutěžících, ale i s velkým množstvím vděčných diváků, domácích a i ze širokého okolí. Nejvýznamnější akcí je již tradičně Memoriál Josefa Halfara, který vznikl v roce 1980 a koná se vždy poslední neděli v květnu. Jinou věhlasnou akcí svobodských hasičů je již 12 let organizovaná soutěž Moravská Brána, která probíhá střídavě v různých místech na české i na polské straně. Na Svobodě byla již dvakrát. Mimo jiné zde byl osobně přítomen i plukovník Dr. Ing. Adamec z GŘ hasičů v Praze. Je samozřejmé, že se všech těchto akcí zúčastňují pravidelně i čelní představitelé obce. Svobodští hasiči vyhráli tuto soutěž již několikrát na české i na polské straně hranic.
O úspěších svobodských hasičů svědčí i tato fakta: Například v roce 1999 se svobodského memoriálu zúčastnilo 26 družstev mužů a 6 družstev žen, Noční soutěže Svoboda 99 se zúčastnilo 30 souborů z okresů Opava, Bruntál a Ostrava. V roce 2002 se svobodské družstvo žen zúčastnilo 26 soutěží, v nichž se osmnáctkrát umístilo na 1. místě, dvakrát na 2. a dvakrát na 3. místě. V Rýmařově naše ženy porazily i Mistryně republiky z Moravského Berouna. Ani soutěžní družstvo mužů nezůstalo za ženami zrovna pozadu. Ve 35 soutěžích získalo 7 prvních míst, 4 druhá, 5 čtvrtých, v ostatních se vždy vešlo do první desítky. A v dalších letech je situace obdobná.
Svobodská hasičská organizace už od 90. let minulého století udržuje přátelské styky a srovnává své schopnosti a umění s kolegy z nedalekých polských Krzanowic a v poslední době rovněž s hasiči z obce Chrušcielow, gmina Kietrz.
Přejeme svobodským hasičům i do dalších let hodně sportovních i společenských úspěchů a hlavně, aby v osadě v důsledku dobré preventivní práce nikdy nedošlo k požáru. Ale také, aby se jim stále více dařilo udržovat a posilovat dobré přátelské vztahy a styky s kolegy z polského příhraničí a přispívali tak k rozvoji přátelství a porozumění našich národů v Evropě.

Datum vložení: 30. 4. 2006 9:20
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2020 9:23
Autor:

Jsme členy

Partnerské obce


Obec Štěpánkovice