Úvodní stránka
     

ObčanServer


Obec zpřístupnila svá lokální geografická data
prostřednictvím webové aplikace ObčanServer


Každý občan si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu a konfrontovat s platným Územním plánem obce
    nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru

K dispozici je přehledná nápověda zde...

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 14. 03. 2020< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<