Úvodní stránka
     

Národopisný folkórní soubor
SRUBEK


Činnost Srubku v roce 2012 >>
Činnost Srubku v roce 2008 >>
Činnost Srubku v roce 2007 >>
Činnost Srubku v roce 2006 >>
Historie Srubku >>

SRUBEK - jubilejní vystoupení k výročí „40 let“ založení


Činnost Srubku v roce 2012

I když do konce roku zbývají ještě necelé dva měsíce, může být SRUBEK s celou sezónou spokojen. Do konce října připravil 13 vystoupení v obci i v okolí. Vystupoval při životních jubileích členů souboru i řadě jeho přátel. 3. března účinkoval na zabíjačce, kterou pořádala naše TJ Sokol. Poprvé ve své historii zavítal soubor do Mikolajic u Melče s pásmem písní našeho regionu. Akce se uskutečnila v rámci tamního dne obce. V letošním roce oslavila naše farnost 100. výročí svého založení a Srubek při této akci nemohl chybět. Obě jeho vystoupení byla velmi zdařilá a byla posluchači s potěšením přijata. Soubor velmi rád vystupuje pro starší spoluobčany. Počátkem září zpíval v Domově důchodců na Rybářské v Opavě. Sem soubor zajíždí již několik roků . Tato vystoupení se stala již tradicí. Na vystoupení se těší jak účinkující, tak diváci. Členky souboru nikdy nezapomenou při této příležitosti navštívit i naše spoluobčanky, které zde pobývají. Velmi nás potěšila jedna z obyvatelek domova, která pro všechny účinkující vyrobila malé a milé dárečky. Ředitele zařízení ing. Jaromír Zahel CSc. nás požádal o další spolupráci. Počátkem října soubor zazpíval i štěpánkovickým důchodcům při besedě v Hospodě na Statku, kterou tradičně pořádá náš obecní úřad. Byli jsme potěšeni pochvalnými reakcemi většiny přítomných. Poděkování se nám dostalo i od starosty obce pana Bernarda Halfara. Srubek se snaží stále udržovat staré zvyky, které postupně upadají do zapomnění. Připravil „Kolač“ a zajel s ním na Vrbku a do Služovic, zazpíval při zlaté svatbě manželů Gargošových i svatbě u Dvořáků. V příštím roce oslaví Srubek již 35 roků svého trvání. Za tu dobu soubor „dozrál“, stejně jako jeho členové. A noví mladí…?

zpět nahoru


Činnost Srubku v roce 2008

Vážná nemoc uměleckého vedoucího souboru Srubek omezila účinkování Srubku na minimum. Přesto soubor dále pracoval a pokud to čas dovolil, rád se sešel a zazpíval si. Tak tomu bylo i v únoru, kdy oslavil své šedesátiny dlouholetý člen Srubku pan Josef Seidler, řečený Jouza. Na Statku mu zahrál a zazpíval Srubek a mezi Jouzovými hosty sklidil veliký úspěch.
Stejné životní jubileum oslavila v květnu i zakládající členka Srubku Marcela Katolická. I jí přišel Srubek do restaurace U Lípy povinšovat. Naše kapela pak hrála a zpívala spolu s oslavenkyní a jejími nejbližšími dlouho do noci.

Už idú s koláčem
V měsíci červenci se vdávala členka Srubku Silva Moslerová. Skupina členů Srubku se vydala s rodinou nevěsty k ženichovi Kristiánu Hartošovi. Za doprovodu harmoniky Honzy Katolického vyrazili účastníci z Jasanové přes celou dědinu na Zahradní ulici. Za zpěvu našich písní se celý průvod pohyboval za velké pozornosti spoluobčanů až do dvora ženicha. Zpěv, vinšování, dobré jídlo a pití. To byly průvodní znaky starého obyčeje, který již pomalu zaniká. Udržuje se jen díky Srubku, který se ke starým tradicím hrdě hlásí. „Smolindrovo povědani" a zpěv Srubku navodil krásnou náladu u všech zúčastněných.
Krátce na to Srubek podobnou akci zopakoval. Tentokrát vyrazil Srubek ze Zahradní ulice na Novodvorskou. „Nevěstu a ženicha" vezl traktůrek Rudy Hrzibka za velkého zájmu přihlížejících od Borsutských k Novákům. „Ženich Smolda" a „ nevěsta Heda Černušková" obveselovali „koláčníky" celou cestu přes vesnici i v domě ženicha. O zábavu nebyla nouze.

Den obce
Letošní Den obce se nesl ve znamení folklóru. Sportovní akce probíhaly tradičně od ranních hodin na školním hřišti. Turnaje v malé kopané se zúčastnilo 16 družstev, hřiště s umělým povrchem pak patřilo volejbalistům a tenistům. Pozvání na volejbalový turnaj přijali přátelé ze Štrby a polské Kietrze. Mezinárodní setkání mělo vynikající atmosféru a všichni hráči mluvili o turnaji v superlativech. Odpolední program byl věnován 30. výročí založení Srubku a 50. výročí navázání družby s „ naší Štrbou". Celý program zahájili žáci mateřské a základní školy a pak už přišel ke slovu folklór. Škobránek pod vedením Zuzky Václavíkové připravil krátkou ukázku ze své činnosti a pak nastoupil Srubek. 30. výročí vzniku souboru bylo navíc o to slavnostnější, že představitel Sdružení obcí Hlučínska pan Pavel Kotlář, starosta Hati, předal našemu vedoucímu Rudolfu Engiemu Kurkovi významné ocenění za jeho práci při zachování lidových tradic našeho regionu. K blahopřání Engiemu se přidali i starostové našich spřátelených obcí pánové Mišo Sýkora a Bernard Halfar. Poblahopřát Engiemu i Srubku přijel i opavský národopisný soubor Ischias, který rovněž sklidil zaslouženou pozornost. Vyvrcholením folklorních slavností bylo vystoupení štrbského Horce, který i přes vnitřní problémy přijel do Štěpánkovic všem povinšovat. Pak už to byli představitelé obou obcí, kteří si předali vzájemná ocenění. Křtila se i publikace, kterou obě obce společně k 50. výročí vydali.

780. výročí založení Velkých Hoštic
Oslavy 780. výročí založení Velkých Hoštic proběhly v areálu zámku 13. července 2008.
Pozván byl i Srubek, aby svým vystoupením připomněl, jak se kdysi na Hlučínsku žilo. I když našemu vystoupení nepřálo počasí, přemístil se soubor do vstupní haly zámku a za chvíli se souborem zpívali účastníci oslav, kteří rádi zavzpomínali na doby svého mládí při písničkách, které již pomalu zanikají.

Srubek ve Štrbě
Poslední srpnový víkend vyjela delegace zastupitelů obce do naší družební Štrby, aby tak oplatila červnovou návštěvu našim přátelům. Padesáté výročí přátelství se neslo v duchu vzpomínek na uplynulá léta. Kromě vzpomínek jsme však žili i přítomností. Tři dny ve Štrbě zanechaly v účastnících nezapomenutelné vzpomínky. Delegaci obce vedli představitelé obce pánové Halfar a Nevřela s manželkami, Srubek pak vedl Mgr. Jan Katolický. Protože zdravotní stav uměleckého vedoucího Rudolfa Engie Kurky nedovolil absolvovat náročnou cestu, ujal jsem se programu já. Celý soubor intenzivně trénoval a pak v sobotním programu splnil očekávání. Program byl odměněn bouřlivým potleskem a sklidil zaslouženou pozornost. Dříve, než jsme vystupovali, byli všichni účastníci pozváni starostou Štrby Michalem Sýkorou na Solisko. Lanovkou jsme vyjeli na chatu pod Soliskem a část výpravy pak ještě vystoupila na Přední Solisko. Nádherné počasí a nádherný výhled byli odměnou za namáhavý výstup. Část Srubku zůstala v chatě Pod Soliskem, kde jsme měli připraveno malé občerstvení. Bylo stylové. Chléb se sádlem a cibulí a horcová pálenka. Když pak mužská část souboru zazpívala krásnou píseň Tam v Opavě na rynečku, ovace hostů nebraly konce. Pak nás ještě starosta Štrby pozval na projížďku na lodičkách po Štrbském plese, bylo nadšení účastníků nepopsané. Kratičká zastávka v hotelu Patria byla vyvrcholením sobotního dopoledne. O odpoledním vystoupení jsem se již zmínil. Jeho součástí byly i oslavy výročí hasičů ve Štrbě a křest jejich nového praporu. I naši hasiči pod vedení starosty hasičů pana Rudolfa Volného a jednatele Viléma Obrusníka přispěli svým darem a krátkým vystoupením ke zdaru oslav. Starostové obou obcí – pánové Sýkora a Halfar pak předali pamětní listy zástupcům organizací obou obcí, kteří se nejvíce o družbu zasloužili. Ubývající část dne pak byla věnována setkání přátel. Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou obce a v odpoledních hodinách jsme vyrazili k domovu. „To nemělo chybu," prohlásil Josef Seidler. A měl pravdu.

Na světě je CD s písněmi Hlučínska
Páteční podvečer 10. 10. byl dnem slávy pro vedoucího našeho SRUBKU pana Rudolfa Engieho Kurky. V kulturním domě v Bolaticích se sešlo na dvě stě účinkujících a hostů, aby společně pokřtili druhé CD, jehož duchovním otcem a autorem byl právě Rudolf Engie Kurka. Za obrovských ovací bylo pokřtěno dílko, jež docení teprve další generace. Zanikající písničky Hlučínska objevil, shromáždil a se soubory obcí „Prajzké" nacvičil a uvedl v život. Celá nahrávka v věci s ní spojené stály 250 tisíc korun. Na nákladech se podílely všechny obce, jejichž soubory na CD vystupovaly. Přispěli i dva sponzoři. Jedním z nich byl Gerhard Ondruf –majitel Hospody Na Statku – a náš spoluobčan. V rámci celovečerního programu vystoupil mezi jiným s velkým úspěchem i náš Srubek. Celý křest CD se nesl ve znamení přátelské atmosféry v nádherném duchu lidových tradic našeho regionu.

X. ročník Kolaje v Hati
Další úspěch sklidil Srubek na jubilejní Kolaji v Hati Uzavíral tří hodinové pásmo souborů, které se X. ročníku Kolaje zúčastnily. Sál zaplněný k prasknutí sledoval pozorně vystoupení všech souborů. Srubek celé odpoledne uzavíral. Starosta obce Pavel Kotlář prohlásil: „To nejlepší tradičně nakonec!" I diváci a členové ostatních souborů nás chválili. Srubek obdržel i pozvání na folklorní dny v polském Tworkově v květnu 2009. Závěrečné posezení všech souborů bylo příjemným vyvrcholením nedělního odpoledne. Naše kapela hrála až do pozdních večerních hodin a sál zněl zpěvem našich nádherných lidových písní.

Koleda
Poslední akcí Srubku v roce 2008 byla tradiční koleda. V sobotu 27. prosince se členové souboru vydali po přátelích a známých, aby zpěvem a vinšem poděkovali za spolupráci a popřáli všem do nového roku mnoho zdraví a pohody. Za doprovodu harmoniky, kterou jsem opět obstarával já, a za vinšování Marcelou Dalmádyovou obešel soubor celou dědinu, navštívil starostu a bývalé členy souboru. Koledování pak zakončil v Hospodě Na Statku, kde jsem pak zhodnotil právě uplynulý rok . Pak naše kapela hrála k tanci a všichni si s chutí zazpívali. Majitel Hospody Na Statku pan Gerhard Ondruf s manželkou Zuzanou poděkovali souboru za úzkou spolupráci.

I když Srubek v tomto roce omezil svoje účinkování, udržel si své dobré jméno nejen u nás, ale i v polském Tworkowě, jehož představitelé nás pozvali na příští rok na folklorní slavnosti, jichž jsme se již před časem zúčastnili.

zpět nahoruČinnost Srubku v roce 2007

Před sušedovym zeleny ořech
Štítinské Beatky pozvaly Srubek na svůj folklorní festival s názvem Před sušedovym zeleny ořech. Již sedmý ročník festivalu se konal v sobotu 23. 3. 07 na jevišti v areálu štítinské školy. Celý program zahajoval Srubek a pásmo Cigani, se kterým se soubor představil, sklidilo potlesk na otevřené scéně. Soustředěné vystoupení a bezchybný výkon byl oceněn nejen pořadateli, ale i početným publikem. Srubek vystoupil i v druhé polovině s písněmi blízkými Štítině a opět sklidil upřímný potlesk. Závěrečná píseň zazpívaná společně s Beatkami byla jen výbornou tečkou za celým vydařeným odpolednem. Příjemné posezení po ukončeném programu s pořadateli i hostitelským souborem zpestřil svým vyprávěním náš Tonda König a spisovatelka a lidová vypravěčka paní Schlosárková. (foto Jarda Dominik)

Velikonoce na Zámku
V sobotu 31. března se naše soubory Škobránek a Srubek představili široké veřejnosti v atriu Zámku v Kravařích. Tradiční Velikonoční výstava v prostorách Zámku je vždy doplněna kulturním programem. Tentokrát ho zajistila dechová hudba mladých z Dolního Benešova a naše dva soubory. Škobránek vystoupil s pásmem Vítání jara a Srubek se dvěma komponovanými pásmy z dílny umělecké vedoucího R. E. Kurky. Zaplněná dvorana tleskala zdařilému vystoupení obou souborů a notovala si známé písně našeho regionu. Diváci z Opavy, Hlučína i blízkého okolí nám po vystoupení děkovali za to, že udržujeme v podvědomí staré lidové zvyky a nádherné písně z Hlučínska. Vedení města pak požádalo soubor o vystoupení na družebních dnech v Polsku. Soubor nabídku přijal. (foto Afons Jakš)

zpět nahoru


Činnost Srubku v roce 2006
Na přelomu loňského a letošního roku soubor připravoval a natáčel již své druhé CD. Umělecký vedoucí Rudolf Engie Kurka vybral, sestavil a nacvičil 19 nádherných a mnohdy zapomenutých lidových písní z Hlučínska. Soubor nacvičoval dvakrát i třikrát týdně a v nahrávacím studiu pana Patrika Benka v Kravařích strávil desítky hodin svého času při náročné práci. Zvlášť nahrávala kapela, zvlášť točili zpěváci. Začátkem dubna soubor nahrávání dokončil a s napětím čekal, jaký bude výsledek půlroční práce.
To, co dělalo tento kraj naším krajem, pomalu mizí. Staří pamětníci navždy odcházejí a lidové zvyky, písně a povídání odchází spolu s nimi. Srubek za svou skoro třicetiletou existenci oživil řadu zapomenutých tanců a písní. Na Den obce 10. června bylo nové CD slavnostně pokřtěno. Kmotry byli ti, kteří stáli u kolébky Srubku i sponzoři, kteří na realizaci nahrávek finančně přispěli. Křtu se ujala paní Jarka Poláková, která se spolu s Mgr. Stanislavou Václavíkovou, Mgr. Marcelou Katolickou a Mgr. Janem Katolickým zasloužili o založení Srubku. Šampaňské zkropilo vydařené dílo a „ptáček – zpěváček“ mohl vylétnout do světa. Největší finanční zásluhu na vydání CD měl pochopitelně obecní úřad. Rada obce na realizaci uvolnila kolem 30 tisíc korun, zbytek uhradil pan Ciminga z Velkých Hoštic, majitel firmy JC trans a tichý mecenáš souboru.
A kdo se dále podílel na krásném díle?
Kapela hrála ve složení Rudolf Engie Kurka akordeon, Mgr. Jan Katolický housle, Rudolf Dluhoš kontrabas a Stanislav Herich klarinet. Zpívali manželé Marie a Erich Dluhošoví, Mgr, Marie Dluhošová, Marcela Dalmádyová, Blanka Halfarová, Blanka Harazimová, Miluše Kašná, Mgr. Marcela Katolická, Zuzana Ondrufová a Jiřina Suchánková. Mužské party pak tvořili ještě Alfons Jakš, Antonín Kőnig, Milan Smolka a Josef Seidler.
Přebal navrhl a realizoval Daniel Riemel, který byl autorem přebalu i na první CD Srubku. Z obuch stran Opy, jak se nové CD jmenuje, vypovídá o snaze autora zachytit lidové zapomenuté písně nejen z „ Prajzké“, ale i z „Císařské“. Teprve časem naši spoluobčané docení význam tohoto „pokladu.“
I když se slavnostního křtu nosiče nezúčastnil pan Rudolf Engie Kurka, byl mu v nepřítomnosti udělen čestný list obce za dlouholetou činnost na poli kultury v obci.

Srubek v Malých Hošticích
Na 9. dubna si vedení obce z Malých Hoštic pozvalo na vystoupení náš Srubek. Byla to jedna z posledních obcí Hlučínského regionu, kde soubor doposud neúčinkoval. I přes velké pracovní vytížení členů souboru se vystoupení podařilo uskutečnit. Nadšení diváci odměnili soubor dlouhotrvajícím potleskem, i když sami účinkující si byli vědomi chyb, kterých se při programu dopustili. I poděkování pořadatelů akce bylo velice srdečné. Beseda s představiteli obce byla pro členy Srubku příjemnou odměnou.

Darkovice
23. dubna vystupoval Srubek poprvé za svou existenci v Darkovicích. Odpoledne pro důchodce připravil místní obecní úřad a pozval náš soubor, aby zpestřil přátelské posezení důchodců. Srubek jako obyčejně předvedl vystoupení na vysoké úrovni a sklidil zasloužený potlesk. Všichni účinkující byli rádi, že ke zpěvu souboru se přidali i pamětníci z řad diváků. V besedě po vystoupení děkovali s pohnutím posluchači za krásné zážitky. Řada z nich nám sdělila, že mnohé písničky již skoro zapomněli a s námi se znovu vrátili do dob svého mládí. Srubek pro důchodce vystupoval vždy velmi rád, neboť pamětníci jsou vždy dojati vzpomínkami na mládí.

Abrahomoviny
28. dubna slavil v Hospodě Na Statku Abrahamoviny ing. Jindřich Ulman, dlouholetý agronom našeho bývalého JZD a nyní Agrolandu. Srubek mu přišel zazpívat a „popovědač po našym“. Spolu se souborem zpívali všichni ti, kteří se narozenin pana Ulmana zúčastnili. Sám oslavenec byl překvapen a dojat A když ho tanečnice vzaly do kola, bylo po ostychu.

Srubek ve Tworkowě
V sobotu 29. dubna odjel Srubek do polského Tworkowa, aby reprezentoval náš region při dnech polsko – české kultury. V rámci projektu EU Interreg III A vystoupil s pásmem Hlučínských písní a tanců. Lidové písně našeho kraje byly obyvatelům Tworkowa blízké, neboť Tworkow patřil do Ratibořského kraje, jako před první světovou válkou Štěpánkovice. I přes velmi studené a deštivé počasí byl celý program mezi občany městečka velký zájem. Vystoupení našeho souboru pak bylo oceněno velkým aplausem. Srubek opět neudělal ostudu

Křest CD
„Z obuch stran Opy“ je název nového CD nosiče, který SRUBEK za vydatné ekonomické podpory obce a sponzora pana Cimingy z Velkých Hoštic, slavnostně pokřtil na Dni obce č. 2
Kmotry CD byl celý soubor, paní Jarka Poláková a Stanislava Václavíková.

Chodníčky k domovu – 17. a 18. 6. 2006
XX. ročník Chodníčků k domovu byl pro Srubek příležitostí opět se představit opavské veřejnosti. V sobotu 17. června v 9 hodin vyšel z Ptačího vrchu v Opavě krojovaný průvod folklorních souborů z našeho regionu a souborů z Polska a Dánska. Do kroku hrála Slezská kapela a soubory cestou přes pěší zónu tančily a zpívaly pro potěšení kolemjdoucích. Na Dolním náměstí pak ve více než dvouhodinovém pásmu vystoupil mezi jinými i náš Srubek. I když nebyl v optimálním složení, ostudu neudělal.
Nedělní Chodníčky se tentokrát uskutečnily ve dvoraně Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Krásné počasí vylákal do nádvoří početné diváky, kteří odměňovali účinkující vřelým potleskem. Na výborné atmosféře se podílel i Srubek.

Srubek ve Služovicích
Na 25. srpna přijal Srubek pozvání starosty Služovic pana Chrobáka k účinkování pro důchodce. Srubek přijel s pásmem Cigáni a přítomné osazenstvo strhl ke spontánnímu potlesku. Srubek si připravil dvě pásma, ale pro velký ohlas musel přidat ještě třetí vystoupení. Při něm už všichni přítomní, a bylo jich kolem 130, zpívali s sebou.

Sraz Kurků
V polovině října se v areálu U Vrby sešla početná skupina našich spoluobčanů, jejichž jméno je nebo bylo Kurka. Duchovním otcem nápadu byl pan R. E. Kurka, organizačně pak celou akci zajišťoval pan Emil Kurka, majitel průmyslové prodejny a předseda ČSZ. Přátelské posezení přišla zpestřit i skupina členů Srubku, kteří svým bezprostředním projevem strhli přítomné ke spontánnímu zpěvu. Celá akce se vydařila.

Haťská kolaja
19. listopadu se uskutečnil již IX. ročník tradičné Haťské kolaje. Srubek je pravidelným účastníkem této folklorní přehlídky a pořadatelé z Hati mají enormní zájem na tom, aby náš Srubek na přehlídce vystupoval. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. Srubek tradičně zakončoval celou přehlídku, neboť podle slov starosty obce pana Pavla Kotláře patří to nejlepší na konec. Přehlídky se mimo jiné zúčastnil i folklorní soubor z polského Tworkowa, který vystupoval letos i na Dni obce ve Štěpánkovicích.

Uběhl rok 2006 a soubor SRUBEK uzavřel další kapitolu své činnosti. Všichni věříme, že i v roce dalším soubor bude vzorně reprezentovat naši obec a že dál bude šířit tradice, které náš kraj odlišují od jiných míst naší republiky.

zpět nahoru


Historie Srubku

V roce 2004 oslavil náš národopisný soubor SRUBEK dvacet pět let své existence. U jeho kolébky stáli učitelé Základní školy paní Stanislava Václavíková a manželé Katoličtí a místní členové Sboru pro občanské záležitosti sestry Anelis Nevřelová, Edeltrauda Kurková a Gisela Václavíková. Čistě ženský soubor s doprovedem harmoniky se zaměřil na Hlučínský folklór. Soubor měl na co navazovat. Hned po válce tu existoval rovněž folklórní soubor, jehož duší byl řídící učitel Josef Kremer. Ten rovněž při rozjezdu nového souboru poskytl cenné rady a hlavně notový materiál.

Vedoucí souboru se stala Mgr. Stanislav Václavíková, která rovněž zastávala funkci organizační a scénaristickou. Později se stal uměleckým vedoucím pan Rudolf Engie Kurka, jenž připravoval všechny scénáře pro vystoupení Srubku. Soubor vystupoval v širokém okolí a byl vítán hlavně proto, že zpěv a tanec byl proložen mluveným slovem a celé vystoupení mělo přesný komponovaný rámec. Jako vypravěči se proslavily Jiřina Lichá a Marcela Dalmádyová, mužské sólo bravůrně zvládal Milan Smolka.Vystoupení na Národopisných folklórních slavnostech v Dolní Lomné se stalo pro soubor prubířským kamenem, kdy nás zaregistrovala i široká odborná veřejnost. K vrcholným úspěchům souboru patřila rovněž dvě vystoupení na známém Strážnickém festivalu, či národopisných slavnostech Haťská kolaja či Chodníčcích k domovu v Opavě. Znám je svými vystoupeními v celém širokém okolí. Doma soubor vystupuje při tradičkních akcích jako jsou Stavění máje, Pochovávání basy či při zajišťování programů společenským složkám.

Během svého dlouholetého trvání se v řadách Srubku vystřídalo více než sto členů. Harmonika jako sólový nástroj byla doplněna o kontrabas, klarinet a housle. Původně ženský soubor se rozšířil o mužskou část a pěvecká složka Srubku tak získala další dimenzi.

Před sedmi roky založil Rudolf Engie Kurka dětský soubor Škobránek, který připravuje své členy na práci v souboru dospělých. Dvacetičlenný sbor žáků základní školy je doplněn o mládež, která střídavě vystupuje se souborem dětským i dospělým.

zpět nahoru

 
Webmaster: DanR
 
>Poslední aktualizace stránky: 14. 11. 2018< >Optimalizováno pro prohlížeče s podporou jazyka JavaScript - rozlišení 800x600<